Chris Molinari Named Vice President Global Communications From 1995 to the rolex replica, Chris operated her own company, Chris Molinari Communications which provided a marketing-focused approach to public relations. Cosmeceuticals and swiss replica watches, amongst others. She has worked on Aveda Communications projects for the last eight years. In 1993 Chris joined the Estee Lauder Companies as the Executive Director of Public Relations Worldwide forhublot replica, increasing the global media presence of the brand. From 1992-1993 she was the Director of Public Relations for Guerlain, relaunching the brand to the American press. She started her career in 1984 at Manning, Selvage Lee working in high-tech public relations in The cartier replica. Aveda develops and manufactures more than 500 hair care, skin care, body care, Pure-FumeTM aroma, makeup and life style products developed with plant and flower ingredients. Its products are sold in 8,000 salons, spas and stores worldwide, including the United States, Australia, Benelux, Canada, Germany, Hong Kong, Italy, Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan and the rolex replica. Aveda was acquired by The Estee Lauder Companies, Inc. in 1997.
Добре дошли в GuideMe

Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа

Начало
Обобщен доклад
Стандарти за качество
Партньори
Събития
За контакти
Семинари
Оценяване
E-Library
E-Learning
За служебно ползване
abif
abif
abif

Guide me! Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа


Проектът "Guide me!" е проект за трансфер на иновации в рамките на програмата "Леонардо Да Винчи", с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта му е да разшири вече разработените насоки за осигуряване на качеството и учебното съдържание, за да подобри качеството на мерките за професионално ориентиране в контекста на предишния проект QUINORA към нови държави. По този начин в Европейския съюз ще се създаде обща основа за критерии за качество на професионалното ориентиране и консултиране, които ще бъдат приложени и в нови партньорски държави (Турция, Гърция, България, Литва и Полша).

Като отговор на интернационализацията при консултирането на търсещите работа ще бъдат установени Европейски стандарти за качество и Европейска перспектива на базата на предшестващия проект QUINORA.

Проектът QUINORA (2005 – 2007, www.quinora.com) включва учебно съдържание от 7 сфери на качество и общ брой от 23 модула, допълнени от 48 добри практики, прилагани в Европа.

Guide me! ще бъде пренесен към новите партньорски страни заедно с преведените материали на съответните езици, както и с 16 допълнителни добри практики, специфични за всяка една от държавите.

Във всяка една от страните учебното съдържание ще бъде обсъдено в рамките на 4 семинара с мениджърите по мотивационно обучение в обучаващи институции, експерти, отговорни за вземане на решенията в различни институции, свързани с трудовата заетост и образованието (напр. Агенции по заетостта в държавите от Европейския съюз), както и експерти по професионално ориентиране.