Miary jakości w grupowym doradztwie dla poszukujących pracy

Strona główna
Raport podsumowujący
Standardy jakości
Partnerzy
Aktualności
Kontakt
Warsztaty
Ewaluacja
E-Library
E-Learning
Obszar prywatny
abif
abif
abif


back to overview click here

Pictures from „GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“

click on a picture to enlarge it

„GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“„GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“„GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“„GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“
„GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“„GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“„GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“„GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“