“Guide me!” (“Vesk mane!”) Kokybės priemonės, skirtos ieškančių darbo konsultavimui grupėse

pagrindinis
sintezės ataskaita
kokybės standartai
partneriai
renginiai
kontaktas
seminarai
vertinimas
E-Library
E-Learning
vidinis
abif
abif
abif

“Guide me!” (“Vesk mane!”) Kokybės priemonės, skirtos ieškančių darbo konsultavimui grupėse


Projektas “Guide me!” - tai “Leonardo da Vinči” programos naujovių perkėlimo projektas, remiamas Europos Sąjungos.

Projekto tikslas – „naujose“ šalyse plėtoti jau sukurtas kokybės gaires bei mokymo programą, siekiant konsultavimo priemonių kokybės tobulinimo ankstesnio projekto “QUINORA” kontekste. Tuo pagrindu bus sukurti ir naujose šalyse – partnerėse (Turkija, Graikija, Bulgarija, Lietuva ir Lenkija) pritaikyti bendri ES konsultavimo kokybės kriterijai.

Atsižvelgiant į tarptautinį darbo ieškančiųjų konsultavimo pagrindą, toliau bus kuriami Europiniai kokybės standartai ir vystoma Europinė projekto - pirmtako “QUINORA” perspektyva.

Projekto “QUINORA” (2005 - 2007 metai, www.quinora.com) mokymo programą sudaro septynios kokybės sritys, iš viso - 23 moduliai, pripildyti 48 geriausiomis Europoje pritaikytomis praktikomis.

“Guide me!” bus perduotas naujoms partnerėms - šalims, visą medžiagą išverčiant į naujas kalbas ir papildant ją 16 geriausių, šioms šalims specifiškų, patirties atvejų.


Kiekvienoje šalyje mokymų programa bus aptarta keturiuose seminaruose, kuriuose dalyvaus mokymo ir konsultavimo programų mokymo įstaigose vadovai, įvairūs su konsultavimo veiklomis susiję darbo ir mokymo politikos kūrėjai (pvz., įdarbinimo ES agentūros šalyse), o taip pat ir kiti konsultavimo priemonių vykdytojai.