Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа

Начало
Обобщен доклад
Стандарти за качество
Партньори
Събития
За контакти
Семинари
Оценяване
E-Library
E-Learning
За служебно ползване
abif
abif
abif

Guide me! Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа


Проектът "Guide me!" е проект за трансфер на иновации в рамките на програмата "Леонардо Да Винчи", с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта му е да разшири вече разработените насоки за осигуряване на качеството и учебното съдържание, за да подобри качеството на мерките за професионално ориентиране в контекста на предишния проект QUINORA към нови държави. По този начин в Европейския съюз ще се създаде обща основа за критерии за качество на професионалното ориентиране и консултиране, които ще бъдат приложени и в нови партньорски държави (Турция, Гърция, България, Литва и Полша).

Като отговор на интернационализацията при консултирането на търсещите работа ще бъдат установени Европейски стандарти за качество и Европейска перспектива на базата на предшестващия проект QUINORA.

Проектът QUINORA (2005 – 2007, www.quinora.com) включва учебно съдържание от 7 сфери на качество и общ брой от 23 модула, допълнени от 48 добри практики, прилагани в Европа.

Guide me! ще бъде пренесен към новите партньорски страни заедно с преведените материали на съответните езици, както и с 16 допълнителни добри практики, специфични за всяка една от държавите.

Във всяка една от страните учебното съдържание ще бъде обсъдено в рамките на 4 семинара с мениджърите по мотивационно обучение в обучаващи институции, експерти, отговорни за вземане на решенията в различни институции, свързани с трудовата заетост и образованието (напр. Агенции по заетостта в държавите от Европейския съюз), както и експерти по професионално ориентиране.