Miary jakości w grupowym doradztwie dla poszukujących pracy

Strona główna
Raport podsumowujący
Standardy jakości
Partnerzy
Aktualności
Kontakt
Warsztaty
Ewaluacja
E-Library
E-Learning
Obszar prywatny
abif
abif
abif

GuideMe! Miary jakości w grupowym doradztwie dla poszukujących pracy.

GuideMe! to projekt realizowany w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci (transfer innowacji).

Celem projektu jest doskonalenie narzędzi dotyczących jakości doradztwa zawodowego oraz wdrożenie curriculum wypracowanego w ramach poprzedniego projektu pt QUINORA w „nowych” krajach partnerstwa. W rezultacie partnerzy opracują wspólne, unijne kryteria jakości w doradztwie zawodowym, które zostaną następnie wdrożone w nowych krajach partnerskich (Turcja, Grecja, Bułgaria, Litwa i Polska).

W odpowiedzi na umiędzynarodowienie doradztwa zawodowego opracowane zostaną europejskie standardy jakości, natomiast poprzedniemu projektowi pt. QUINORA nadany zostanie szerszy wymiar europejski.

Projekt QUINORA (2005 – 2007, www.quinora.com) obejmuje program nauczania poruszający siedem obszarów jakości. Program ten zawiera w sumie 23 moduły, wzbogacone 48 przykładami najlepszych praktyk, które mogą mieć zastosowanie w całej Europie.

GuideMe! będzie poszerzeniem o nowe kraje partnerskie, z kolejnymi materiałami przetłumaczonymi na języki narodowe oraz 16 dodatkowymi przykładami najlepszych praktyk dotyczących poszczególnych krajów.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 4 warsztatów testujących, w których uczestniczyć będą menedżerowie ds. szkoleń zawodowych, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w ramach polityki pracy i edukacji (np. urzędy pracy w krajach UE), osoby zaangażowane w działania doradcze jak również trenerzy doradztwa zawodowego.