Μέτρα Ποιότητας για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΕΠ) ατόμων που Αναζητούν Εργασία σε Επίπεδο Ομάδας

Αρχική Σελίδα
Έκθεση Σύνθεσης
Κριτήρια Ποιότητας
Εταίροι
Εκδηλώσεις
Επικοινωνία
Συναντήσεις Εργασίας
Αξιολόγηση
E-Library
E-Learning
Εσωτερικός Χώρος
abif
abif
abif
  Agenda of the 4th project meeting of GuideMe! 5-18-2011 - 5-19-2011 (PDF, 113 KB)

     Pictures from the 4th project meeting of GuideMe! 5-18-2011 - 5-19-2011: click here


  Agenda of the 3rd project meeting of GuideMe! 10-5-2010 - 10-6-2010 (PDF, 116,3 KB)

     Pictures from the 3rd project meeting of GuideMe! 10-5-2010 - 10-6-2010: click here


  Agenda of the 2nd project meeting of GuideMe! 05-17-2010 - 05-18-2010 (PDF, 73,3 KB)

     Pictures from the 2nd project meeting of GuideMe! 05-17-2010 - 05-18-2010: click here


  Agenda of the 1st project meeting of GuideMe! 11-16-2009 - 11-17-2009 (PDF, 38,3 KB)

     Pictures from the 1st project meeting of GuideMe! 11-16-2009 - 11-17-2009: click here