İş Arayanlara Yönelik Grup Rehberliğinde Kalite Standartları

Ana Sayfa
Sentez Raporu
Kalite Standartları
Ortaklar
Etkinlikler
İletişim
Seminerler
Değerlendirme
E-Library
E-Learning
Dahili
abif
abif
abif

GuideMe! İş Arayanlara Yönelik Grup Rehberliğinde Kalite Standartları


GuideMe! Avrupa Birliği’nin desteklediği “Leonardo Da Vinci Projesi” kapsamında yürütülen bir yenilik transferi projesidir.

Projenin amacı, daha önce yürütülen QUINORA projesi bağlamında geliştirilen rehberlik kalite standartlarını, müfredatını ve rehberlik önlemlerini daha da geliştirmek ve “yeni” ülkelere yaymaktır. Dolayısıyla proje kapsamında, rehberlikte ortak AB kalite standartları belirlenecek ve yeni paydaş ülkelerde (Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Lituanya ve Polonya) uygulanacaktır.

İş arayanlara yönelik rehberlik hizmetlerinin uluslararasılaşmasına bir yanıt olarak Avrupa Kalite standartları ve öncül QUINORA projesi perspektifi daha da geliştirilecektir.

QUINORA projesi (2005-2007, www.quinora.com) Avrupa düzeyinde uygulanabilir 48 iyi uygulama örneğini içinde barındıran 7 farklı alanda toplam 23 modüllü bir müfredatı kapsamaktadır.

GuideMe! 16 ilave yeni uygulama örnekleri ve üretilecek ilave dokümanlarla paydaş ülkelerin kendi dillerine çevrilerek yeni paydaş ülkelere transfer edilecektir.

Rehberlik hocaları, çeşitli eğitim ve istihdam kuruluşlarındaki politika yapımcıları (örneğin AB ülkelerindeki istihdam kuruluşları) ve rehberlik alanında eğitim veren kuruluş yöneticilerinin katılımı ile her paydaş ülkede müfredat dört farklı çalıştayda tartışılacaktır.

GuideMe! projesinin Türkiye ayağını, Türkiye’nin konuyla ilgili saygın kuruluşları, Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi-İKDAM, Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği-KARDER ve Türkiye İş Kurumu-İŞKUR üstlenmiştir.