Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа

Начало
Обобщен доклад
Стандарти за качество
Партньори
Събития
За контакти
Семинари
Оценяване
E-Library
E-Learning
За служебно ползване
abif
abif
abif
Partner Bulgaria:

Znanie Center for Vocational Training
Radosveta Drakeva
Vladayska str. 83
1606 Sofia
BULGARIEN
T: +359 2 869 1033
F: +359 3 952 2596
E:
E:
W: www.znanie.org