Мерки за осигуряване на качеството при групово консултиране на търсещите работа

Начало
Обобщен доклад
Стандарти за качество
Партньори
Събития
За контакти
Семинари
Оценяване
E-Library
E-Learning
За служебно ползване
abif
abif
abif
  „GuideMe! Workshop Invitation, Lovech, January 28-29, 2011“ (PDF, 109 KB)

      Pictures: click here


  „GuideMe! Workshop Blagoevgrad, Feb 18-19, 2011“ (PDF, 95 KB)

      Pictures: click here


  „GuideMe! Workshop Bourgas – März 18-19, 2011“ (PDF, 99 KB)

      Pictures: click here


  „GuideMe! Montana – April 8-9, 2011“ (PDF, 100 KB)

      Pictures: click here


  „Workshop Plovdiv Jan 21-22, 2011“ (PDF, 100 KB)

      Pictures: click here


  „Workshop Sofia , Feb 25-26, 2011“ (PDF, 100 KB)

      Pictures: click here